שיעורי מרן הרב י.מ. לאו

שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, כח' אלול תש\"ף 16/09/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 2 months ago 22 minutes 142 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, כא' אלול תש\"ף 09/09/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 2 months ago 27 minutes 93 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, יד' אלול תש\"ף 02/09/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 3 months ago 28 minutes 106 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, ז' אלול תש\"ף 27/08/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 3 months ago 28 minutes 133 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, ב' אב תש\"ף 23/07/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 4 months ago 24 minutes 159 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, כד תמוז תש\"ף 15/07/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 4 months ago 27 minutes 114 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, יז תמוז תש\"ף 08/07/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 4 months ago 29 minutes 129 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, י' תמוז תש\"ף 01/07/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 5 months ago 35 minutes 104 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, ג' תמוז תש\"ף 24/06/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 5 months ago 32 minutes 125 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
שעור שבועי בתלמוד מפי מרן הרב הראשי הרב ישראל-מאיר לאו שליט''א בבית הכנסת היכל משה ת''א , מסכת בבא קמא, כו' סיון תש\"ף 17/06/20

Rabbi Israel Meir by Talmud

Rabbi-Lau 5 months ago 35 minutes 146 views"
Weekly Talmud Shiur at Heichal Moshe Tel-Aviv
לכל השיעורים - לחץ כאן