הלוח לע"נ הרב ישראל ענבי זצ"ל

יום שני, טז אלול 5779

מניין שחרית ראשון05:30
זמן ציצית תפילין05:40
הנץ06:29
מניין שחרית שני
שיעור דף יומי
06:30
>>שיעור דף יומי אחה''צ18:00
מנחה18:30
שקיעה18:46
ערבית19:00
צאת הכוכבים19:04
אנחנו מזמינים את כולם להצטרף ללומדי הדף היומי הפזורים בכל קהילות ישראל בעולם כולו. אצלנו מתקיימים השעורים פעמיים ביום – האחד אחרי תפילת שחרית והשני לאחר תפילת ערבית.
תפילת ילדים כל שבת:
9:45 - לגיל הגן.
10:00 - לגיל בית הספר היסודי.
כולם מוזמנים.
דף יומיחגיגה ח'
פרשת שבוע
שקיעה המוקדמת ביותר השבוע18:38