הלוח לע"נ הרב ישראל ענבי זצ"ל

יום חמישי, יז תשרי 5782

מניין שחרית ראשון05:30
זמן ציצית תפילין05:44
מניין שחרית שני
שיעור דף יומי
06:30
הנץ06:34
>>שיעור דף יומי אחה''צ17:55
מנחה18:25
שקיעה18:36
צאת הכוכבים18:55
ערבית18:55
אנחנו מזמינים את כולם להצטרף ללומדי הדף היומי הפזורים בכל קהילות ישראל בעולם כולו. אצלנו מתקיימים השעורים פעמיים ביום – האחד אחרי תפילת שחרית והשני לאחר תפילת ערבית.
תפילת ילדים כל שבת:
9:45 - לגיל הגן.
10:00 - לגיל בית הספר היסודי.
כולם מוזמנים.
דף יומיחגיגה ט"ו
פרשת שבוע
שקיעה המוקדמת ביותר השבוע18:32