| זמני התפילות | זמני השיעורים | כניסת ויציאת השבת |

זמני התפילות

זמני השבת
מנחה ערב שבת – 15 דקות לאחר זמן הדלקת נרות

שעור בדף יומי (שבתות) – 07:45

שחרית שבת – 08:15

מנחה שבת – 10 דקות לפני זמן כניסת השבת
(לאחר מנחה – סעודה שלישית)

ערבית מוצאי שבת – בזמן יציאת השבת לפי לוח תל-אביב

ימי חול
שחרית ימי חול מנין א' - 05:30

שחרית ימי חול מנין ב' – 06:30

מנחה ימי חול – 15 דקות לאחר זמן הדלקת נרות

ערבית ימי חול – 30 דקות לאחר זמן מנחה