| זמני התפילות | זמני השיעורים | כניסת ויציאת השבת |

זמני השיעורים

שיעורמעביריוםשעה
תלמוד בבלימרן הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט"אד'21:15
דף יומיצבי יהודה דיקשטייןשבת7:45
דף יומיצבי יהודה דיקשטייןא-ואחרי שחרית של 6:30
דף יומיצבי יהודה דיקשטייןא-ה45 לאחר תפילת ערבית
משניות והלכהצבי יהודה דיקשטיין/משה שנדוביץא-הבין מנחה לערבית